تاکتیک ...

          

               

                   

      تنها که باشی ظهور ِ کورسوی ِ امید هزاربار خطرناک‌تر از هجوم ِ لشکر ِ غم است ... ،

      لشکر ِ غم به آتشبار در برابر ... ،

      کورسوی ِ امید با خنجری امّا از پشت ِ سر ...

       

         

         

        

        

        

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید