خدا ...

   

 

  

    

              ما خداییم. که سرِ سنگینِ این تنهایی را جز بر شانه‌های خدا نمی‌توان کشید ...
   
   
   
   
   
   
    
   
./ 0 نظر / 223 بازدید