قرار ...

        

          

                  

                        قرارمان باشد آغوش تو ... ،

                          من فقط آن‌جا قرار دارم ...

   

     

       

      

     

                  

.

/ 0 نظر / 3 بازدید