دق ...

 

 

 

 

                      این  که  آدم  زیاد  بفهمد  آدم  را  دق می دهد ... ،

                      امّا  این  که  آدم  خیال کند  زیاد  می فهد  دیگران  را  دق  می دهد ...
    

   

   

      

       

       

        

          

      

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید