حرفی برای ِ گفتن ...

                 

                                         

                        مرده ...

                        مرد ی  است  که  حرفی  ندارد ...

           

               

               

                

                   

                  

                             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید