تفاوت ...

 

 

 

                               واژه ها ...

                               اسیر  ِ  بُغض اند ... ،

                               تابع  ِ  سکوت  امّا  ...

          

                

              

              

              

            

             

             

 

.

/ 0 نظر / 3 بازدید