رها ...

 

 

 

                           شعر  تو  را  به  بند  ِ  واژه  می کشد   ... ،

                           تو  در  آسمان  ِ  سکوت  ِ  من  به  پروازی  ...

    

 

 

        

         

        

        

       

        

         

.

/ 0 نظر / 3 بازدید