آشوب ...

         

      

                

           نوشتن از تنهائی غرورم را می‌خراشد ، ننوشتن‌اش دلم را ...

    

     

      

      

          

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید