لم یلد ...

                      

                

                 

                    لمَ یلد  راست ترین  حال  ِ  خداست ... ،

                    خدا  به دنیا  نیامده ... ،

                    خدا  هرگز  به  دنیا  نیامده  ...

                    دنیاست  و  آدم  و  تنهائی اش  ...

          

                  

                      

                         

                          

                             

                                    

               

.

/ 2 نظر / 4 بازدید