شکست ...

                     

                                  

                        لشکر  ِ  غم ...

                        به  هجوم  ِ  خاطره   یورش  را   آغاز   می کند ...

            

            

              

                

               

                 

                           

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید