ترس ...

 

 

 

                     پنجره  را  باز کرده ام  دارم  به  درخت  ِ  بُهت زده ی  ِ  پائیزی ...

                     زمستان  ِ  توی  ِ  چشم های َم   را  نشان می دهم  ... ،

                     دارد  می لرزد ...

 

   

        

          

         

         

          

         

          

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید