من ...

                       

                             

                        خاکستر من َم ... ،

                        بر  آتش  نشسته ... ،

                        به دَمی  بر  باد  ...

          

                  

                

                    

                          

                          

                               

               

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

منم همینطور...[افسوس] توجه کردی دیگه برات نمی نویسم...حالش نیست[افسوس]