حمد و ستایش ِ بالاشهری ها ...

                     

                           

                         خدای ِ  متعال  خیلی س.ک.س.ی  ِ ...

                 

                     

                         

                    

                     

                           

                          

            

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم

[خنده][خنده][خنده] ایول

سعیده

[تایید]