دو قطره تفنگ ...

                                                    

                                                        

                                                  

                         قطره ی  ِ اشک ... ؟!

                         قطره ... ؟!

                         آتش بار ِ  این  اشک ها  را ...

                         روزی  با  قبضه  خواهند  شمرد  ...

                                     

                                      

                                

                                    

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مری

bang bang...I hit the ground...