مقصود ...

مقصد مکان نیست. مقصد آمیزه‌ای از مکان و زمان است. مقصد مکان ِ دقیق در زمان مناسب است. همین‌ست که رسیدن وقتی رسیدن‌ست که دیر نشده باشد. دیر که برسی نرسیده‌ای ...


/ 0 نظر / 177 بازدید