بیا ...

 

 

 

           هجران  و قاف  ِ عشق  و الف  ِ  قامت  و  قافیه  و  فیلان  و بیسار  را  ول کن ... ،

           دیوانه ی  ِ  الاغ   دارم  می میرم  از  نبودن َت   بیا ...

          

          

 

 

         

           

         

         

                   

         

.

/ 0 نظر / 3 بازدید