التماس ...

     

      

             

                           تو را به خدا دستم به دامن َت ...

     

        

        

       

        

     

       

.

/ 0 نظر / 5 بازدید