زلزله ...

                    

                                                 

                     خدایا   این  حکمت  ِ  مرگ  نیست  ... ،

                     تحکم  ِ  مرگ  است  ...

                

                 

                       

                         

                            

                       

                        

                    

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
رها

همیشه فکر می کردم مرگ خیلی قدرتمنده اما انگار زندگی زورش بیشتره...