رزق ...

        

                 

                         نمی دانم چرا خدائی که اگر دندان داد ، نان هم داد ...

                         لب داد ، ولی بوسه نداد ... ؟   

       

           

         

        

     

     

          

         


/ 0 نظر / 4 بازدید