سرد ...

 

 

 

                عامل  ِ  بی تفاوت شدن   فاصله ی  ِ به وجود آمده   نیست ... ،

                حوصله ی  ِ از بین رفته  است ...

           

          

          

           

          

         

        

        

         

        

.

/ 0 نظر / 6 بازدید