روز َت مبارک ...

              

                         

                            توی  ِ لیست  ِ  تلفن های  ِ  گوشی هامان  ...

                            میان  ِ  کلیّ  مرد ...

                            حتما  زنی  هست ...

                            که  صمیمانه  باید  روز  ِ  مَرد  را  به  او  تبریک  بگوئیم ...

       

                    

                 

                        

                         

                       

                            

        

.

/ 5 نظر / 5 بازدید
yasna

مرد مشرقی ایران زمین زمین روزت مبارک

هدی صاد.میم

مرد... روزت مبارک مردآرام ایرانی که نجیب و گرم اندوه باشکوهت را زندگی میکنی. این اندوه باشکوه.

:)

آه، من هم زنم ‚ زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال دوستت دارم ای خیال لطیف دوستت دارم ای امید محال (روزت مبارک)

سعیده

لیلی ها مرد بودند...عشق همسری،عشق مادری بهانه است.