امید ...

                                             

                                                 

                                         

                      چقدر دل َم  تنگ شده ...

                      برای ِ خنده ها ...

                      برای ِ بوسه ها ...

                      برای ِ دست های ِ  ...

                      آن  که  نمی دانم  کیست ...

                             

                               

                                    

                            

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مری

حتما دلی تنگ توست...

...

آره ...آره..