" من ... را دوست دارم "

                                                             

                                                                        

                                                          

                                  اجازه ... ! ،

                                  انگار این جای ِ خالی ...

                                  فقط ...

                                  با  کلمه ی ِ  مناسب ِ  " تو "  پُر می شود  ...

                                                  

                                                              

                                                                       

                                                                       

                                                                             

                                                                      

                                                                          

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
غریبه

خوشا به حالت ...این روزها جای خالی زندگی من تنها با خاطره ی تو پر شده

دل پاک

و ... با بودن و انتظارِ سردِ رفتنش، همه جای من خالی شد، شده ام جای خالی سوال درس جغرافی، که نیست جوابی در مغزم تا یک جای خالی پُر کند حتی ... لطفاً در این جای خالی چیزی ننویسید.

ithashem

خیلی کارت درسته تو این سبک کاراتو خیلی دوست دارم مثل آهنگهای درخواستی رادیو منم یه درخواست داشتم کاری با اسم "بانو" موفق و موفق و موفق باشی