استیصال ...

                               

                             

                    

                                  باید  ِ  مرگ  را ...

                                  نتوانستن  ...

                                  استیصال  است ...

                

                                   

                                

                                      

                                        

                                

                                                 

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سوری

ولی اگر بهش زیبا نگاه کنی نه بایدیه نه استیصالی در کاره.به قول سهراب:مرگ پایان کبوتر نیست!