باران ...

            

                        

              به خدا  من  وقتی  باران  هم  نمی بارد  همه اش  از  تو  حرف  می زنم  لعنتی ...

             

               

               

                

             

            

              

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید