شوق ...

 

 

 

                             دل َم  برای  ِ  شوق داشتن  تنگ  شده ...

        

             

            

          

              

               

           

            

         

.

/ 0 نظر / 3 بازدید