چخماق ...

 

 

 

                            سنگ  ِ  آتش زن ...

                            چخماق  نیست ... ،

                            دل  ِ  توست  لامذهب  ... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 3 بازدید