راحت ...

            

                           

             این واقعیّت که حتیّ با آمدن ِ تو هم  غم ِ لعنتی نمی رود اصلن مهم نیست ... ،

             غم بماند اصلن ... ،

             من و تو می رویم ...

           

                    

                

               

                 

                   

              

.

/ 0 نظر / 4 بازدید