پهلوان ...

 

 

 

                 انگار زنده گی  رُخصت ِ  جناب ِ  مرگ  است ...

      

      

        

        

         

        

        

          

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید