باران ...

 

 

 

                             تو که نباشی  باران  نمی بارد ... ،

                             فقط بعضی وقت ها  زمین و زمان خیس می شود ...

 

     

       

          

          

          

          

         

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید