دیر ...

                      

                               

                       انگار ...

                       هزاران  دیروز  آمده ...

                       فردا  نیامده ...

                                  

                                   

                                        

                                    

                     

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مسعود

فردا اگر هم بیاید چه زود دیروز می شود باز ...

Goddess

ای خدا ... یک نفر حرف دل مارو زد ...