الف ...

                            

                             

                                   شعر ِ شاعر ...

                                   از نبود ِ الف ِ قامت ِ دوست ِ ...

              

                       

                          

                         

                          

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
کسی مثل هیچکس

چه کنم جز الف قامت یار یاد نداد استادم

مری

شاعری چه شغل سختیه....