لا مذهب ...

                     

                                      

                                        لامذهب ... ،

                                        برای ِ رفتن ...

                                        باید بیائی ...

                                 

                                 

                                       

                                

                                

                                       

                        

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سعیده

رفتن بهونه میخواد... اما اومدن نه !

..

میشه بلندتر بگی بشنوه