وجه ِ توصیف ...

                   

                  

               

                   عاشق  و بدهکار و  لیلی  و افسرده  و دیوانه  و  فیلان  و بیسار  ندارد ... ،

                   وجه  توصیف  ِ  تنها ...

                   آدم است ...

         

                    

                 

                       

              

                          

.

/ 0 نظر / 5 بازدید