شکسته ...

                        

                              

                 

                             من  از دست ِ  خدا  افتاده ام ... ،

                             شکسته ام  ...

           

               

                    

                       

                      

                                

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید