پژواک ...

        

                    

                                  از  این  من  ِ همیشه  دیوار ...

                                  پژواک  ِ  رفتن  ِ  تو ...

                                  آمدن  ِ  مرگ  کاش ... ،

                                  آوار شدن  ...

             

                 

                      

                            

                                  

                            

                                      

          

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

پنجره واسه چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیوار پنجره باز میخواد ...داد بزن شاید صدات رو بشنوه.