ندارد ...

                    

                             

                        

                                  دل  به  دل  راه ...

                                  تا  اطلاع  ِ  ثانوی  مسدود  است ...

                    

                                  

                              

                          

                          

                        

                                

                          

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمه

مطمئنی؟