بعثت ...

                                  

                                       

                             گفت  " بخوان "  و  ... 

                             رفت ... ،

                             حالا  سال هاست  ...

                             چشمان ِ  امّی ام   ...

                             بی  هیچ  ترتیلی  امّا ...

                             آیه ی ِ   اشک  را  تلاوت  می کنند ...

                                                  

                                                                               

                                                                             

                                                                              

                                                                    

                                                                     

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساحل نشین

ایمان آورده ام به آیه ی اشک به خواندن... با نام عشق هنگامه ای که از دنیا پتویی نصیبت شده است تا خودت را از "دیگران" پنهان کنی ایمان آورده ام به آیات اشک!