وقت شناسی ...

             

                                    

 
 
      گفت  :  بهترین  زمان  ِ  لایک گرفتن  بین  ِ ساعت  ِ  فیلان  تا بیسار است ... ،
 
      گفت َم  :  خوش  به  حال َت  چه  بُغض های  ِ  وقت شناسی  داری ...
    
        
   
 
  
    
   
    
      
 
    
  
    
   
.
/ 0 نظر / 4 بازدید