فرق ...

      

     

                       

       بعضی فرق‌ها خیلی فرق دارند . مثل آن‌که هزاربارعاشق می‌شود و یک‌بار می‌میرد ،

       با آن‌که یک‌بار عاشق می‌شود و هزار بار می‌میرد ...

     

      

         

      

     

         


/ 0 نظر / 4 بازدید