پیری ...

                    

                      

                           واژه ها  هم  پیر  شدند ...

                           عُمری  نبودن َ ت  را ...

                 

                             

                                          

                                      

                                              

                                       

                                  

                  

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سعیده

واژه به پای عمر پیر شد وقتی صرف ماندن دل بست

آزاده

"تو فقط به خانه برگرد". ها؟

رها

منم دارم به روزایی فکر میکنم که قراره تا ابد "نیاد" و من و واژه هام پیرشیم...