تعلل ...

          

             

                         

                    به‌خدا دیگر دارد دیر می‌شود ... ،

                    این‌قدر دست‌روی‌دست‌‌ نگذار ... ،

                    زودتر دست‌ات‌ را توی ‌دست‌ام بگذار ...


       

      

 


        

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید