نامرد ...

                

           

             

    تنهائی ِ لعنتی غم‌های‌اش را توی آب‌نمک نگه‌ می‌دارد . توی اشک‌های‌ات ... ،

    تا غم‌های‌اش هم کهنه نشوند هم زخم‌های ِ دل‌ات را بسوزانند . بسوزانند . بسوزانند ...

     

     

     

     

     

         

.

/ 0 نظر / 5 بازدید