کاش ...

      

        

        

              تن به تنهائی اگر سپرده‌ام ، تا مگر تن به تن تو بسپرم ...

     

    

    

    

  

  

   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید