خیلی ...

                            

                    

                                 خسته ام  ... ،

                                 به قدر  ِ  نرسیدن ...

       

             

                  

                        

                              

                          

                          

                    

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیده

چقدر طولانی [ناراحت] به هر حال تعارف دیگه " خسته نباشی"