هیس س س ...

                

                   

                       ساعت َم  روی  ِ لحظه ی  ِ رفتن َت  خوابیده ... ،

                       زمان  هم  حواس َش  هست ... ،

                       خیلی  بی سر و صدا  می گذرد ...

            

             

                   

              

                    

                     

                          

             

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
lمعصومه افسری

پای آمدنت که نباشد تمام جاده‌های عالم هم که به خانه‌ی من ختم شود باز هم نمی‌رسی…

عسل بانو

ساعتی که لحظه ی آمدنت را نمی داند همان بهتر که خواب باشد.