ارث ...

                                                        

                                                               

                                                

                                   کو  ... ؟!

                                   رسول تر  از  او  که ...

                                   خدا  را  به  خاک  می سپارد ...

                                

                                               

                                    

  خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                 

                                       

             

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
پری سا

من نمیتونم منظورتونو از این حرف بفهمم ... نمی تونم برای خودم هجی کنم ...