شرم ...

        

        

                 

                  زمین و زمان را به‌هم دوخته‌ام امّا ...

                  امّا بازهم تن ِ تنهائی‌ام عریان است ...

         

      

          

           

          

          

              

.

/ 0 نظر / 3 بازدید