سکوت ...

        

            

            

                              بغض غمی است که کلمه نمی شود ...

       

         

       

         

        

       

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید