بده بستان ...

 

 

 

 

                      روابط  در  دنیای  ِ  امروز  انگار  نده بستان  است  ...

         

         

          

           

            

            

            

              

             

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید